UWAGA! Zwierzęta znajdują się w odległości 20 km od pola biwakowego.
Można je oczywiście odwiedzić.